(PL)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Lavila Phước Kiển bán/cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 268 căn nhà ở thấp tầng tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Các căn nhà ở trên nằm trong dự án khu dân cư Vĩnh Phước, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Khu nhà ở này có dân số dự kiến hơn 1.000 người. Dự án được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500. UBND TP.HCM giao đất và Công ty TNHH Lavila Phước Kiển đã hoàn tất nghĩa vụ thuế cho Nhà nước vào ngày 28-9-2017.

Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, giấy tờ nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật… của dự án này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi kiểm tra về pháp lý của dự án này, Sở Xây dựng có ý kiến 268 căn nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu dân cư Vĩnh Phước nói trên đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.

KIM PHỤNG