Đây là thông tin được EVNGENCO1 công bố ngày 30-6. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 là hai nhà máy hoàn thành kế hoạch EVN giao sớm nhất của EVNGENCO1. Kết quả này giúp khối các nhà máy nhiệt điện về đích trước.

Tính đến hết ngày 25-6, tổng sản lượng điện của các đơn vị này là 13,3 tỉ kWh (đạt 100,2% kế hoạch của EVN). Dự kiến hết tháng 6-2020, tổng sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVNGENCO1 sẽ đạt 13,7 tỉ kWh, bằng 103% kế hoạch EVN giao.

EVNGENCO1 cho biết, nửa đầu năm 2020 là giai đoạn khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Dịch COVID-19, diễn biến khí tượng thủy văn bất thường cùng với lưu lượng nước về các hồ chứa thuỷ điện thấp hơn kế hoạch là những nguyên nhân chủ yếu gây khó khăn cho việc sản xuất điện năng. Cụ thể, giai đoạn nửa cuối tháng 4-2020 phát sinh nhiều đợt không khí lạnh làm giảm phụ tải hệ thống điện dẫn đến giảm kế hoạch huy động sản lượng của các nhà máy nhiệt điện.

Các tháng mùa khô năm 2020, tần suất nước về hồ thủy điện của EVNGENCO1 đều ở mức khoảng 80% so với kế hoạch. Một số hồ thủy điện như Bản Vẽ, Đại Ninh và Sông Tranh trong một số tháng tần suất nước về các hồ trên 95%.

Tuy vậy, nhờ làm tốt công tác dự báo, ngay từ đầu năm 2020, ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã giao các đơn vị trực thuộc và chỉ thị người đứng đầu các đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng tháng rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch; Đồng thời quyết liệt chỉ đạo các đơn vị rút ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự kiến đến hết tháng 6-2020, sản lượng toàn EVNGENCO1 sẽ là 15,2 tỉ  kWh, đạt 103% kế hoạch EVN giao và phát vượt 439,8 triêu kWh.