Theo EVNHCMC trong 9 tháng đầu năm, EVNHCMC đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2020.

Trong đó, sản lượng điện nhận trong 9 tháng năm 2020 đạt 20.061,39 triệu kWh, giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện bình quân ngày là 73,22 triệu kWh, giảm 1,12% so với cùng kỳ; ngày cao nhất là 88,96 triệu kWh (ngày 13/05), giảm 1,70% so với cùng kỳ.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Tổng Công ty cũng đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 2,39 triệu khách hàng với tổng số tiền hơn 1.086,5 tỉ đồng.

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 Tổng Công ty đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đồng thời, đơn vị cũng nỗ lực hoàn thành kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện, hạn chế tình trạng cắt điện. 

Đặc biệt, Tổng Công ty cũng đang tiến hành công tác ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2021-2025 với 500 km lưới điện trung thế, 800 km lưới điện hạ thế. Song song với đó là đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động người dân sử dụng điện mặt trời.

Cụ thể đơn vị sẽ tuyên truyền qua các kênh thông tin như báo, đài, làm việc với các khách hàng tiềm năng như cơ quan, trường học, bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp,…

Bên cạnh đó công tác cung ứng điện trong mùa mưa bão cũng được chú trọng như: Chủ động tổ chức kiểm tra, phối hợp với các Khu quản lý đô thị, Công ty Công viên cây xanh mé nhánh, tỉa cành các cây xanh có thể tác động đến lưới điện; bảng quảng cáo, lều, lán,… có khả năng ngã đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp. Lập phương án ứng phó khi có cây ngã, đổ vào đường dây cao áp đảm bảo cung cấp điện các tuyến dây trọng yếu của từng quận huyện.