EVNNPC: 46,12% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng - ảnh 1

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội lớn trên địa bàn 27 tỉnh, TP miền Bắc trong tháng 10-2018.

Theo EVNNPC, sản lượng điện thương phẩm tháng 10-2018 ước đạt 5.539,92 triệu kWh, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2017. Tổn thất điện năng tháng 10 là 4,83%; lũy kế 10 tháng qua, tỉ lệ tổn thất là 5,12%, giảm 0,64% so với cùng kỳ 2017. Trong tháng 10, tổng công ty đã đóng điện được 6 dự án 110 kV với năng lực tăng thêm 313 MVA và 0,1km đường dây 110 kV, đồng thời khởi công 6 dự án đường dây và TBA 110 kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong tháng qua, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 124 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6,14/7 ngày, giảm 0,86 ngày so với quy định. Lũy kế 10 tháng, toàn tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.841 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,73/7 ngày; giảm 1,27 ngày so với quy định. Tính đến tháng 10, toàn EVNNPC đã có 46,12% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian (đã trừ số lượng khách hàng thuộc các xã khó khăn và khách hàng không phát sinh sản lượng).

Tháng 10 cũng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình kế thừa, gìn giữ và xây dựng văn hóa EVNNPC, đó là ONENPC: Một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình ra đời đã thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên tổng công ty, đặt mục tiêu khách hàng là trung tâm, hướng đến một EVNNPC phát triển bền vững trong tương lai.

Tháng 11, tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hướng tới Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 cấp tổng công ty, các hoạt động nhân Tháng tri ân khách hàng