Theo đó, EVNNPC quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Trung, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Hưng Yên và ông Đỗ Mạnh Hùng - Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNNPC giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 4 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Quang Thái đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Quang Trung, ông Đỗ Mạnh Hùng tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới; tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và công tác chỉ đạo, điều hành…