EVNNPC: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả
(PLO)- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức Hội nghị lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018.

Đây là sự kiện được xem như một hoạt động chính trị trên tinh thần: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả, hướng đến đổi mới toàn diện và vì một tương lai phát triển bền vững.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, cho biết hội nghị cũng là nơi để các lãnh đạo cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến, phong cách lãnh đạo, văn hóa học tập không ngừng, cùng nhìn lại việc thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp và chương trình hành trình văn hóa EVNNPC trong năm qua… Hành trình văn hóa doanh nghiệp phản ánh văn hóa của người lãnh đạo doanh nghiệp. EVNNPC xây dựng chương trình này với hy vọng tạo nên sự thay đổi có tính bước ngoặt cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý, góp phần xoay chuyển tư duy quản trị trong tiến trình xây EVNNPC vững mạnh trên ba trụ cột: Con người - Quy trình  - Công nghệ.

Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC, chia sẻ tinh thần Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả gắn liền với sự đổi mới kinh doanh, lấy khách hàng là trung tâm. “Sự gắn bó mạnh mẽ và tinh thần đổi mới trong giá trị văn hóa mới của chúng tra thời gian qua là minh chứng và một triết lý: “Đổi mới chưa bao giờ là dễ nhưng đổi mới không bao giờ là không thể” - ông Quỳnh nói.

EVNNPC: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả - ảnh 1Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đã công bố hệ thống các giá trị cốt lõi của EVNNPC đó là: Chất lượng - Niềm tin; Tôn trọng - Trách nhiệm; Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Hợp lực - Chia sẻ.

Ông Quỳnh cho rằng để xứng đáng với truyền thống 50 năm và danh hiệu Anh Cả đỏ của ngành điện, EVNNPC cần xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp bởi đây là nền tảng để học tập trau dồi phấn đấu với một phong cách đam mê trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, EVNNPC cần có đội ngũ tinh nhuệ trong công tác quản lý, kỹ thuật vận hành và đặc biệt là trong công tác kinh doanh.

“Muốn vậy hơn bao giờ hết mỗi một lãnh đạo quản lý trong EVNNPC cần phát huy tinh thần ONENPC và cùng nói lên tiếng nói chung thống nhất chia sẻ với tầm nhìn và mục tiêu chung. Một con chim không bao giờ làm nên nổi mùa xuân, một lãnh đạo đứng đầu dù giỏi bao nhiêu cũng không thể nào đưa tổ chức đi đến thành công bền vững. Vì vậy, EVNNPC cần một hệ thống lãnh đạo đổi mới chuyên nghiệp hiệu quả. Và trên tất cả chúng ta cần một EVNNPC thống nhất hợp lực trên một tinh thần thực sự đoàn kết thống nhất, hợp lực cao” - người đứng đầu EVNNPC nhấn mạnh.

EVNNPC: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả - ảnh 2EVNNPC cần có đội ngũ tinh nhuệ trong công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đặc biệt là trong công tác kinh doanh.

Tại hội nghị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh cũng đã công bố hệ thống các giá trị cốt lõi của EVNNPC đó là: Chất lượng - Niềm tin; Tôn trọng - Trách nhiệm; Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Hợp lực - Chia sẻ.

Văn hóa doanh nghiệp thực sự là nền tảng một sự phát triển bền vững, là công cụ quản lý hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp cần phải xác lập vào quá trình định hướng và giá trị cốt lõi phù hợp với giai đoạn phát triển. Giá trị cốt lõi được xem như là giá trị quan trọng đối với tổ chức là những nội dung có định hướng cho toàn bộ hoạt động của văn hóa doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho hiệu quả làm việc chất lượng hướng tới sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả để phát triển bền vững EVNNPC.

Với địa bàn hoạt động rộng lớn mang nhiều nét văn hóa đặc thù của vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC sẽ góp phần không nhỏ để khẳng định thương hiệu và vị thế của EVNNPC trước yêu cầu của đổi mới cạnh tranh và hội nhập ngày càng cao với những giá trị truyền thống tốt đẹp mang nét tinh hoa của EVNNPC.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh

 
P.DUNG