EVNNPC: 'Hành trình văn hóa' tạo nên thương hiệu hàng đầu
(PLO)- Tạo dựng văn hóa mang bản sắc riêng của doanh nghiệp là một trong những điều kiện tiên quyết để Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện.

Đích đến của hành trình ấy là làm sao để văn hoá lãnh đạo là mũi nhọn, văn hoá học tập là đòn bẩy để phát triển bền vững.

Lãnh đạo là mũi nhọn

Điều khiến đội ngũ lãnh đạo của EVNNPC quan tâm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, bài toán kinh doanh bảo đảm tăng trưởng vốn, mà còn là định hướng làm sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp để xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng xuất sắc và thương hiệu tiêu biểu. Và, sáng kiến “Hành trình văn hóa” đã được khởi tạo từ nhu cầu đó.

Làm sao để tìm được bản sắc riêng? Làm sao tăng cường gắn kết quan hệ văn hoá trong toàn bộ hệ thống quản lý lãnh đạo từ Tổng công ty đến các đơn vị một cách hiệu quả và tích cực nhất? Đó là những câu hỏi khó đòi hỏi phải tìm ra cách thức xây dựng và phát triển hệ thống nội dung văn hoá EVNNPC ngày càng phong phú, hiệu quả nhất với các nội dung về văn hoá lãnh đạo, văn hoá ứng xử, văn hoá kinh doanh, văn hóa an toàn và văn hoá học tập… Trong đó, những chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực của các cấp quản lý cũng như nhân viên là một lời giải.

EVNNPC: 'Hành trình văn hóa' tạo nên thương hiệu hàng đầu - ảnh 1Chương trình “Hành trình văn hóa”, giúp cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về bản sắc văn hoá của EVNNPC.

Thông qua đó, EVNNPC mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phong cách lãnh đạo đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả; tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh, động lực và cơ hội để nhân viên phát triển hết khả năng của mình, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, cá nhân cũng như nâng cao giá trị niềm tin của khách hàng, đối tác đối với sứ mệnh và con đường phát triển của EVNNPC.

Từ năm 2010, EVNNPC bắt đầu triển khai xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các nội dung văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên. Năm 2011, ban hành tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử. Đây là tài liệu có tính chất tuyên ngôn, công bố các giá trị văn hóa của EVNNPC. Cuốn tài liệu đã thể hiện được các hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức và các bước thực thi văn hóa. Năm 2013, soạn thảo và ban hành Bộ quy tắc ứng xử tới toàn thể CBCNV để phát huy được năng lực của từng người, động lực thúc đẩy mỗi CBCNV xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ ứng xử văn minh.

Từ năm 2015, lãnh đạo EVNNPC cùng người đứng đầu 28 đơn vị thành viên ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp. Điều này đã thể hiện quyết tâm trong thực hiện những quy định, chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc văn hóa, văn minh sẽ góp phần triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện và xuyên suốt, thống nhất, đồng lòng, hướng tới mục tiêu xây dựng EVNNPC phát triển bền vững.

Văn hóa tạo gắn kết

Đầu năm 2018, các đơn vị đồng loạt triển khai “Hành trình văn hóa EVNNPC”. Theo đó, tập trung vào chương trình phong cách lãnh đạo, văn hóa học tập; chương trình nhận diện thương hiệu phong cách EVNNPC; truyền thông; phát triển nội dung văn hóa doanh nghiệp chung và bản sắc riêng; Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng với các nội dung văn hóa kinh doanh mới thông qua chương trình “Khách hàng là trung tâm”.

EVNNPC: 'Hành trình văn hóa' tạo nên thương hiệu hàng đầu - ảnh 2
EVNNPC xây dựng cán bộ công nhân viên theo phương châm: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức và văn hoá cao, có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả...

Trước mắt, EVNNPC tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của CBCNV theo phương châm: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức và văn hoá cao, có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả, sống có trách nhiệm và nghĩa tình.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao thái độ lãnh đạo tích cực, trang bị kỹ năng mềm làm việc chuyên nghiệp hướng đến hoàn thiện phong cách lãnh đạo EVNNPC với 4 giá trị cơ bản là: tài, đức, trình độ chuyên môn và trình độ chính trị; đưa văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh.

Theo đó, toàn đơn vị triển khai tuyên truyền về ý nghĩa của slogan với chủ đề “Vì niềm tin của bạn”. Đồng thời, triển khai mô hình quản trị và phát triển văn hoá gồm 3 lớp chức năng, đó là: lãnh đạo, quản lý và thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua hệ thống thống nhất, hiện đại với quy trình chặt chẽ, cho phép theo dõi, giám sát và thống kê đánh giá kịp thời.

Thông qua chương trình “Hành trình văn hóa”, giúp cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về bản sắc văn hoá của EVNNPC. Xây dựng hình ảnh người cán bộ EVNNPC: Tận tâm - trí tuệ, trách nhiệm - thân thiện, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng. 

P.DUNG