EVNNPC tham gia lễ công bố cung cấp Hợp đồng điện tử
(PLO)- Ngày 12-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ công bố “Cung cấp Hợp đồng điện tử”.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, đánh dấu bước chuyển lớn trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh doanh và dịch vụ điện năng.

Trong năm 2019, EVN và EVNNPC đã triển khai giao dịch qua phương thức điện tử trên toàn quốc đối với 100% các dịch vụ điện. Đến nay EVN đã thực hiện phối hợp với 39/63 tỉnh, TP xây dựng quy chế phối hợp “một cửa liên thông” trong cấp điện mới qua lưới điện trung áp. Toàn bộ các dịch vụ điện của EVN được cung cấp tại Trung tâm Hành chính công/Cổng Thông tin điện tử của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc EVNNPC, cho biết việc triển khai cung cấp hợp đồng điện tử đánh dấu những bước tiến mới trong dịch vụ kinh doanh điện năng của EVN cũng như EVNNPC. Ngành điện đã đưa giao dịch điện tử vào dịch vụ khách hàng theo đúng chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế số. Thông qua giao dịch điện tử này sẽ đảm bảo đơn giản, thuận tiện, công khai minh bạch và người dân dễ kiểm tra, giám sát.

VIỆT HẠNH