Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có văn bản gửi các Công ty Điện lực thành viên, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam và Trung tâm Chăm sóc khách hàng, về hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN)(Văn bản số: 2528/EVNSPC-KD, ngày 3-4-2019).

Dự án ĐMTMN là dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư có đấu nối và bán điện lên lưới điện của EVN SPC. Theo đó, các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

Cụ thể, trước ngày 01-01-2018, giá mua là 2.086 đồng/kWh. Từ ngày 01-01 đến 31-12-2018 là 2.096 đồng/kWh. Từ ngày 01-01 đến 31-12-2019 là 2.134 đồng/kWh (giá này chưa bao gồm thuế phí). Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền đồng Việt Nam tương đương 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

Tổng Công ty đã ủy quyền cho Công ty Điện lực (CTĐL) được ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) từ các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Theo đó, CTĐL sẽ theo dõi, kiểm soát, tư vấn cho chủ đầu tư lựa chọn lắp đặt tấm pin quang điện, bộ chuyển đổi điện một chiều thành xoay chiều (bộ inverter).

Trình tự, thủ tục đấu nối và mua điện từ các dự án ĐMTMN cụ thể như sau: CTĐL thực hiện phổ biến và khuyến nghị các chủ đầu tư thực hiện đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN với CTĐL trước khi thực hiện đầu tư để được khảo sát về khả năng đấu nối vào lưới điện của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả khi đầu tư dự án.

EVNSPC hướng dẫn thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà    - ảnh 1

Khi đăng ký nhu cầu, chủ đầu tư cần cung cấp thông tin ban đầu về địa điểm và công suất dự kiến lắp đặt của dự án ĐMTMN, mã khách hàng sử dụng điện để tiện liên hệ và khảo sát đấu nối.

Ngoài ra, CTĐL sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư qua Trung tâm CSKH bằng các hình thức: điện thoại, email, Zalo, Chat box...).

Theo đó, nguyên tắc thoả thuận đấu nối sẽ được Tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung, hạ áp phải đảm bảo không được vượt quá công suất định mức của đường dây, MBA phân phối trung, hạ áp.

Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện (kể cả dự án đang khảo sát) nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp, CTĐL/ĐL thống nhất với chủ đầu tư về công suất lắp đặt và phương án đấu nối như sau: Dự án có công suất lắp đặt < 03 kWp, đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha hoặc 03 pha tuỳ theo hiện trạng sẵn có. Còn dự án có công suất lắp đặt ≥ 03 kWp, đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 03 pha. Nếu chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện đang đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha, cho phép dự án có công suất lắp đặt ≥ 03 kWp đấu nối vào lưới điện bằng 01 pha nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.

Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN lớn hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp. CTĐL/ĐL có văn bản thông báo về khả năng quá tải của đường dây, MBA phân phối hạ áp và thỏa thuận chủ đầu tư giảm công suất lắp đặt của dự án hoặc xây dựng đường dây, MBA nâng áp để được đấu nối vào lưới điện trung áp gần nhất.

Về các trình tự, thủ tục thỏa thuận đấu nối dự án ĐMTMN vào lưới điện trung áp thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương.

Trường hợp lưới điện hiện hữu chưa đáp ứng về công suất đấu nối của dự án ĐMTMN, CTĐL/ĐL có văn bản thông báo cho chủ đầu tư.

Trước 03 ngày so với ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt dự án, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị bán điện cho CTĐL/ĐL theo quy định và những lưu ý do CTĐL đề ra.

Việc kiểm tra các thông số kỹ thuật và lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN, trong vòng 03 ngày kể từ sau ngày tiếp nhận giấy đề nghị CTĐL/ĐL phải hoàn thành việc này.

Đối với lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN, đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện lắp đặt công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng.

Trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN của chủ đầu tư, CTĐL/ĐL có trách nhiệm kiểm tra, giám sát vận hành và xử lý theo quy định.