Theo lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT, các lỗi vi phạm nhiều như kinh doanh vận tải bằng ô tô không có đăng ký kinh doanh; vi phạm dừng đỗ phương tiện không đúng quy định; không có danh sách, hợp đồng vận chuyển; điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình; không niêm yết tên, số điện thoại đơn vị...

Riêng trong tháng 9, Thanh tra Sở đã lập biên bản 55 vụ với số tiền xử phạt 230 triệu đồng. Trước những vi phạm của taxi UberGrab, Thanh tra Sở GTVT cho biết sẽ tiếp tục lên kế hoạch tăng cường xử lý, kiểm tra loại hình vận tải này.

Cũng trong tháng 9, Thanh tra Sở đã lập biên bản 43 vụ với số tiền xử phạt là 49 triệu đồng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.