Báo cáo Quốc hội dự án metro số 2 ở Hà Nội
(PLO)- UBND TP Hà Nội hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi Bộ KH&ĐT và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp.

Ngày 8-5, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội về điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo TP Hà Nội.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc báo cáo điều chỉnh dự án trên, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất hướng dẫn UBND TP Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi Bộ KH&ĐT và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp.

Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được TP Hà Nội phê duyệt đầu tư năm 2008. Đến nay năm gói thầu chính của Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà thầu, mỗi gói thầu đều có bốn nhà thầu tham gia.

Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với JICA trong việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án tại kỳ họp tháng 5-2018. 

VIẾT LONG