Theo đó, các sở GTVT có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách, trong đó có nội dung về áp dụng phần mềm quản lý bến xe, hệ thống camera giám sát và kết nối, truyền dẫn dữ liệu về Tổng cục theo quy định.

Bến xe phải có hệ thống camera giám sát - ảnh 1
Trước ngày 31-12, các bến xe phải lắp camera truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ. Ảnh: N.THẮNG

Thời gian hoàn thành các công việc để truyền dẫn dữ liệu về máy chủ của Tổng cục phải được thực hiện chậm nhất trước ngày 31-12.