Bộ GTVT cho biết thời gian qua đơn vị đã và đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư để giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Tính đến nay, trong tổng số 73 trạm thu phí, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện giảm giá 38 trạm.

Cụ thể, đối với 55 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, Bộ GTVT thực hiện giảm giá đối với 31 trạm; 18 trạm hiện có mức thu thấp theo quy định thì chưa thực hiện giảm giá; 6 trạm còn lại chưa giảm giá do nhà đầu tư chưa thống nhất điều chỉnh giá.

Đối với 18 dự án đang thực hiện đầu tư, Bộ GTVT đã thực hiện giảm giá đối với 4 trạm; 9 trạm có mức thu thấp theo quy định thì chưa thực hiện giảm giá; 5 trạm còn lại chưa giảm giá do nhà đầu tư chưa thống nhất điều chỉnh giá.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, khẳng định mức giảm cho các trạm từ 5-25%, tùy thuộc vào kết quả rà soát và đàm phán.

"Để có mức giảm trên chúng tôi đã rất cố gắng trong quá trình đàm phán nhằm mang tới mục tiêu là hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư", ông Huyện nhấn mạnh.

Ông Huyện cũng cho biết nếu sau này lưu lượng xe qua lại trạm tăng thì Tổng Cục đường bộ sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT xem xét tiếp mức phí cần giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.