Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo Bộ GTVT, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa thể khẳng định ngay sẽ thành công. Thực tế, ngành giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết và đường vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch… nhưng không thành công.

Do vậy, Bộ GTVT cho rằng trường hợp tổ chức đấu thầu không lựa chọn được nhà đàu tư, việc giải phóng mặt bằng vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch. Theo đó, phần vốn trái phiếu Chính phủ gần 42.000 tỉ đồng sẽ được tổ chức triển khai theo hướng đầu tư một số dự án thành phần có nhu cầu cấp bách theo hình thức đầu tư công thuộc đoạn Ninh Bình-Thanh Hóa và đoạn Dầu Giây-Phan Thiết.

Sau khi đầu tư công, cơ quan chức năng sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức nhượng quyền vận hành, khai thác; nguồn vốn thu được sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị giao Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng công ty Cửu Long (CIPM), là các tổng công ty 100% vốn Nhà nước huy động nguồn lực để đầu tư một số dự án thành phần.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng việc thực hiện dự án cao tốc Bắc-Nam không thể hiện được tính khả thi đồng bộ để triển khai. Tại thời điểm hiện nay năng lực VEC và CIPM còn rất hạn chế. Thực tế, ngân sách Nhà nước vẫn đang phải tạm ứng để trả nợ các khoản vay đến hạn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư, một số khoản vay đang phải chuyển sang cấp phát do VEC không có khả năng trả nợ.

Trong khi đó, CIPM vẫn đang thực hiện chủ yếu theo hình thức giao quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. “Vì vậy, việc giao cho VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư các đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam là khó khả thi”- Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét cân nhắc không đề xuất nội dung giao VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị giao Bộ GTVT bổ sung đánh giá cụ thể tính khả thi về tài chính của các dự án thành phần dự kiến được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Với những dự án phương án tài chính khó thực hiện theo hình thức PPP (hợp tác công –tư), Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo hướng đầu tư công.

Về mức giá sử dụng đường bộ, trong các nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội chấp thuận cơ chế “xác định mức tăng giá dịch vụ ngay trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hợp đồng dự án; mức giá đã quy định trong hợp là không thay đổi”.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, tại các văn bản tham gia ý kiến, cơ quan này đã đề nghị không đưa nội dung trên vào báo cáo Quốc hội do quy định trên chưa phù hợp với thẩm quyền và hình thức quy định giá sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về nội dung đề xuất mức giá sử dụng đường bộ với dự án cao tốc Bắc-Nam.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án thành phần của công trình trên là 20 dự án; trong đó riêng giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện 11 dự án. Trong số 11 dự án này, có 8 dự án theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) và 3 dự án đầu tư công.