Buộc nhà đầu tư BOT lắp bảng công khai việc thu phí
(PLO)- Bảng điện tử phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tổng mức đầu tư, tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế...

Ngày 7-8, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết đơn vị vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT lắp bảng điện tử để công khai các thông tin liên quan đến thu phí theo đúng Thông tư 49 của Bộ GTVT. Các đơn vị được yêu cầu gồm Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Theo đó, biển điện tử gắn tại khu vực nhà điều hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tổng mức đầu tư, tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế... Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định toàn bộ kinh phí đầu tư biển điện tử lấy từ nguồn chi phí bảo trì của các dự án BOT.

Cũng theo ngành đường bộ, ngoài giải pháp trên, vừa qua đơn vị cũng đã trình Bộ GTVT để trình Chính phủ về việc thực hiện đề án tăng cường giám sát và công khai, minh bạch doanh thu thu phí đối với các dự án đường bộ có thu phí do Bộ GTVT quản lý.

Trong đó, trọng tâm của đề án là xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ. Hệ thống này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập với các hệ thống quản lý, thu phí của các nhà đầu tư BOT. Dữ liệu là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước đối chiếu với số liệu do các nhà đầu tư báo cáo.

Ngoài ra, để minh bạch thu phí, Bộ GTVT đang yêu cầu các trạm thu phí triển khắp lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC). Tuy nhiên, đến nay, mới hoàn thành lắp đặt 13 trạm thu phí và vận hành chạy thương mại 8 trạm.

Buộc nhà đầu tư BOT lắp bảng công khai việc thu phí - ảnh 1
Bộ GTVT yêu cầu trạm thu phí BOT phải lắp bảng điện tử công khai doanh thu hàng tháng.

Một trong những nguyên nhân lớn trong việc chậm trễ ký kết và triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng được Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhìn nhận trong buổi họp với các nhà đầu tư BOT chính là sự e ngại về tính minh bạch trong thu phí của các nhà đầu tư và nếu các nhà đầu tư còn tránh né vấn đề này thì việc triển khai sẽ tiếp tục bị chậm trễ.

Vì vậy, ông Nghĩa yêu cầu sắp tới nếu có vướng mắc gì phải ý kiến trực tiếp với ông, bởi việc này không thể chậm trễ hơn nữa.

 

VIẾT LONG