Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động diễn tập trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trước khu vực trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận 3 tại 99-99A Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Sở GTVT thông báo như sau:

Từ 20 giờ đến 22 giờ các ngày 13, 14, 19, 20 tháng 12 và từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 23 -12: Cấm tất cả loại xe lưu thông hướng về trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận 3 trên các tuyến đường:

Võ Thị Sáu đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Trương Định.

Trần Quốc Toản đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Trần Quốc Thảo.

Trần Quốc Thảo đoạn từ đường Tú Xương đến đường Lý Chính Thắng.

Lộ trình lưu thông thay thế:

Trên đường Võ Thị Sáu: Võ Thị Sáu → đường Lê Quý Đôn → đường Tú Xương → đường Trương Định → đường Võ Thị Sáu.

Trên đường Trần Quốc Thảo hướng về cầu Lê Văn Sỹ: Trần Quốc Thảo → đường Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Ngô Thời Nhiệm) → đường Trương Định → đường Lý Chính Thắng → đường Trần Quốc Thảo.

Trên đường Trần Quốc Thảo hướng đi quận 1: Trần Quốc Thảo → đường Lý Chính Thắng → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Tú Xương (hoặc Ngô Thời Nhiệm) → đường Trần Quốc Thảo hoặc Trần Quốc Thảo → đường Kỳ Đồng → đường Bà Huyện Thanh Quan → đường Ngô Thời Nhiệm → đường Trần Quốc Thảo.

Trên đường Trần Quốc Toản: Trần Quốc Toản → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Thị Sáu (hoặc Tú Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm) → đường Trương Định → đường Võ Thị Sáu.