(PL)- Công ty TNHH BOT Quốc lộ (QL) 6 Hòa Lạc - Hòa Bình vừa cho hay sẽ tạm dừng phục vụ các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình bắt đầu từ 0 giờ ngày 15-4.

Cụ thể, đơn vị này thông tin tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã thông xe nhưng vẫn chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí. Hiện các phương tiện đường bộ chủ yếu tham gia lưu thông trên tuyến đường này khiến doanh thu trạm thu phí QL6 bị giảm (trạm thu phí QL6 cũng là trạm hoàn vốn cho tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình). Bên cạnh đó, doanh thu của trạm QL6 cũng đang bị thấp so với phương án tài chính do thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé. 

Theo đó, tính đến tháng 2-2019, doanh thu thực tế trạm QL6 bị giảm gần 29 tỉ đồng so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT đã ký. Về việc chưa được thu phí tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình cùng với sự giảm doanh thu của trạm QL6 đã khiến ngân hàng cho vay vốn (SHB) tạm dừng giải ngân cho vay (đầu tháng 2-2018).

Do vậy hiện doanh nghiệp dự án không có đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này.

P.PHONG