Chú ý sử dụng vé tập khi đi xe buýt
(PLO)- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng vừa thông báo để hành khách lưu ý khi sử dụng vé tập khi đi xe buýt.

Cụ thể, Trung tâm cho biết đối với hành khách sử dụng vé tập năm có mệnh giá cao hơn được đi lại trên các tuyến xe buýt có trợ giá sử dụng loại vé tập năm có mệnh giá thấp hơn, cụ thể như sau:

Hành khách sử dụng vé tập năm mệnh giá là 157.500 đồng/1 tập 30 vé (tương đương 5.250 đồng/vé) được đi lại trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá.

Hành khách sử dụng vé tập năm mệnh giá là 135.000 đồng/1 tập 30 vé (tương đương 4.500 đồng/vé) được đi lại trên tất cả các tuyến xe buýtcự ly dưới 25 km trở xuống.

Đối với học sinh, sinh viên sử dụng vé tập năm có mệnh giá cao hơn được đi lại trên các tuyến xe buýt số 13, 94, 96. 

Về nguyên tắc thanh quyết toán, vé tập năm chỉ thực hiện việc thanh, quyết toán đối với vé tập năm đúng với mức giá vé tập được ban hành và áp dụng trên từng tuyến. Việc thanh toán, quyết toán được thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-SGTVT ngày 13-4-2019 khi hành khách sử dụng vé tập năm có mệnh giá lớn để đi trên các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động trên địa bàn thành phố có mệnh giá thấp hơn.

 

THÁI NGUYÊN