Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công khai thông tin về số thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong tháng 5 có gần 22 triệu lượt xe đi qua 61 trạm BOT trên cả nước, với doanh thu trên 1.121 tỉ đồng. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2019, đã có trên 112 triệu lượt xe đi qua các trạm này, với doanh thu trên 5.665 tỉ đồng. 

Công bố doanh thu tại 61 trạm BOT - ảnh 1
Bộ GTVT đang thực hiện từng bước minh bạch tại các dự án BOT. Ảnh: V.LONG

Trước đó, Bộ GTVT cũng cho biết năm 2017, đơn vị đã báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nội dung rà soát, kiến nghị các giải pháp xử lý bất cập tại các trạm BOT. Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã nhiều lần tổ chức họp và có nhiều chỉ đạo cụ thể và kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVTphối hợp các bộ, ngành, địa phương có các giải pháp đồng bộ để xử lý. Cụ thể, giảm phí chung cho các phương tiện tại các dự án có phương án tài chính đảm bảo khả thi, miễn và giảm phí cho các phương tiện quanh trạm thu phí tại hầu hết các dự án BOT có bất cập.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, kiểm toán đối với các dự án về xử lý chi phí, xử lý trách nhiệm và quyết toán chi phí đầu tư. Đẩy mạnh thu phí tự động theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...