Để tính toán phương án giá này, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã chọn dự án chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh bằng máy bơm làm căn cứ, cơ sở tính toán.

Sau hơn một năm tính toán, Phân viện kinh tế Miền Nam xác định mức giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn TP.HCM là 3.668 đồng/m2/tháng.

Việc xây dựng mức giá dịch vụ này là theo đề xuất của Sở Xây dựng vào tháng 5-2019 và UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chấp thuận việc nghiên cứu xây dựng phương án giá dịch vụ chống ngập theo m2 trên địa bàn TP.

Theo đơn vị xây dựng giá dịch vụ, khi phương án giá dịch vụ chống ngập theo m2 này được áp dụng sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào công tác chống ngập trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.