Đặt tên 9 tuyến đường ở huyện Nhà Bè
(PLO)- UBND TP.HCM vừa quyết định đặt tên mới cho chín tuyến đường và điều chỉnh lý trình hai tuyến đường trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Cụ thể, đặt tên đường Nguyễn Thị Hương cho đường vào kho BP (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến tường rào kho xăng); tên đường Phạm Thị Kỳ cho đường trước Nhà thiếu nhi (từ đường Nguyễn Bình đến Nhà thiếu nhi); Phạm Thị Quy cho đường trước Ban chỉ huy Quân sự (từ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đến Nhà thiếu nhi); Dương Thị Năm cho đường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (từ đường Nguyễn Bình đến Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị); Ngô Quang Thắm cho đường Long Thới - Nhơn Đức (từ đường Nguyễn Văn Tạo đến đường Lê Văn Lương); Lê Thị Kỉnh cho đường 915 (từ đường Lê Văn Lương đến đường Nguyễn Hữu Thọ); Trần Thị Liền cho đường 1B (hẻm 1017 - khu B Làng đại học, từ đường Lê Văn Lương đến đường ngã rẽ nhà số 1017/56); Trần Thị Tao cho đường số 11 (khu Sadeco I, từ đường Lê Văn Lương đến rạch Mỏ Neo) và tên Nguyễn Văn Ràng cho đường Bờ Tây (từ rạch Tắc Bến Rô đến rạch Gò Nổi).

Hai tuyến đường được điều chỉnh lý trình gồm: Nguyễn Bình với chiều dài khoảng 8.767 m (điểm đầu là đường Huỳnh Tấn Phát và điểm cuối là đường Đào Sư Tích); Nguyễn Hữu Thọ với chiều dài khoảng 8.458 m (điểm đầu là cầu Rạch Đỉa 2 và điểm cuối là đường số 1 Khu công nghiệp Hiệp Phước).

L.THỦY