Đề nghị gia hạn thời gian giải ngân dự án metro số 2
(PLO)- Theo quyết định điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt, thời gian dự kiến vận hành là vào cuối năm 2026, do đó việc điều chỉnh lịch trả nợ đến ngày 30-9-2027 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) dự án xây dựng metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo UBND TP, tổng giá trị hai hiệp định vay đã ký với KfW là 240,75 triệu EUR. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã thực hiện giải ngân khoảng 18,64 triệu EUR. Hiện Ban quản lý Đường sắt đô thị TP đang triển khai công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu CP5.

TP cũng cho rằng để đảm bảo công tác giải ngân cho dự án được liên tục và xuyên suốt thì thời gian giải ngân của hai hiệp định vay đã ký với KfW phải được gia hạn tiếp cho đến khi hoàn thành dự án vào năm 2026. Do đó, TP đề nghị điều chỉnh Điều 3.4 của hai hiệp định vay đã ký với thời hạn giải ngân đến ngày 30-12-2026.

Mặt khác, theo các hiệp định vay đã ký và nội dung đã sửa đổi tại Điều 6.1, bên vay sẽ bắt đầu trả nợ theo kỳ sáu tháng/lần sau khi dự án sẵn sàng bắt đầu đi vào vận hành nhưng không trễ hơn ngày 30-9-2025.

Tuy nhiên, theo quyết định điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt, thời gian dự kiến đi vào vận hành là vào cuối năm 2026, do đó việc điều chỉnh lịch trả nợ nêu trên đến ngày 30-9-2027 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Đề nghị gia hạn thời gian giải ngân dự án metro số 2 - ảnh 1
Mô hình nhà ga tuyến metro số 2. Ảnh: Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM

TP cũng cho biết ngày 10-2-2020, nhà tài trợ KfW đã có thư gửi lãnh đạo TP và lãnh đạo Ban quản lý Đường sắt đô thị, trong đó đồng ý về nguyên tắc đối với nội dung đề nghị của Ban quản lý Đường sắt đô thị liên quan đến việc điều chỉnh khoản vay, thỏa thuận tài chính của dự án đã ký kết với KfW.

Việc điều chỉnh hiệp định vay, thỏa thuận tài chính dự án phải được duyệt bởi Ban Quản trị KfW và chấp thuận dựa trên văn bản yêu cầu chính thức của Bộ Tài chính.

Vì vậy, UBND TP đề nghị Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ của hai hiệp định vay đã ký với KfW làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

K,CƯỜNG