(PL)- Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khẩn trương kiểm tra, rà soát bất cập giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh.

Theo đó, sau khi kiểm tra hạ tầng trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trong đó có điểm đen về giao thông ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (đường vào trung tâm thương mại Bình Điền), Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Khu 4) nhận thấy vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, mặt đường oằn lún, ổ gà cục bộ; biển báo bị cây xanh che khuất; mặt đường (đặc biệt là làn xe hỗn hợp) thường xuyên bị đọng nước khi mưa... nhưng đơn vị quản lý chậm khắc phục hoặc khắc phục không triệt để.

Theo đó, Khu 4 đề nghị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khẩn trương kiểm tra hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời không để phát sinh thêm điểm đen về tai nạn giao thông. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn giao thông trên đường do lỗi của hệ thống hạ tầng gián tiếp hoặc trực tiếp.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh “TP.HCM: Xóa 3 điểm đen giao thông mới bằng cách nào?” (đăng ngày 14-5-2019). Trong đó có nội dung phản ánh bất cập tại điểm đen Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh nói trên.

ĐÀO TRANG