(PL)- “Đề nghị Bộ GTVT trình Thủ tướng chấp thuận cho lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước).

Qua đó làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phục vụ vận chuyển bôxít, dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông và các tỉnh khu vực Tây Nguyên...”

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã đề nghị như trên tại buổi làm việc với Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa về tình hình phát triển GTVT vào sáng 14-7, theo báo Giao Thông.

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, việc đầu tư tuyến đường sắt này ngoài việc nâng cao hiệu quả vận chuyển khoáng sản thì tất cả ngành kinh tế khác của Tây Nguyên đều hưởng lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc đầu tư dự án này là không khả thi. Đồng thời, nếu kêu gọi xã hội hóa, các nhà đầu tư thuần túy chắc chắn sẽ không làm bởi không có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng việc đầu tư dự án đường sắt qua Tây Nguyên nói chung và tuyến đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành nói riêng nên gắn với các doanh nghiệp khai khoáng. “Nếu có nhà đầu tư nào đề xuất với Đắk Nông làm tuyến đường sắt này, Bộ GTVT sẽ đồng hành và có tiếng nói với cơ quan có thẩm quyền để triển khai dự án. Tôi cho rằng vấn đề mấu chốt quyết định để làm được dự án này là phải sử dụng nguồn khoáng sản của Tây Nguyên như là vốn đối ứng, vốn mồi để kêu gọi nhà đầu tư tham gia triển khai dự án” - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa gợi ý.

M.NGỌC