Theo Sở GTVT TP.HCM, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ Tổ chức Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, Sở GTVT TP.HCM thông báo:

Kể từ 8 giờ đến 10 giờ 30 ngày 12-4 hạn chế tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Alexandre de Rhodes đến đường Hàn Thuyên).

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Alexandre de Rhodesđường Phạm Ngọc Thạch → Công xã Paris → đường Hàn Thuyênđường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình trên đường Lê Duẩn: đường Lê Duẩn → Công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.