Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị vừa có kiến nghị Bộ GTVT xử lý đối với các nhà đầu tư không sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe mặt đường các dự án quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 có khối lượng bị hằn lún vệt bánh xe lớn hơn hoặc bằng 2,5 cm với tổng chiều dài trên 376.000 m và tổng diện tích gần 1.273.000 m2.

Đến ngày 30-9, các đơn vị thi công mới sửa chữa được 86% diện tích mặt đường bị hằn lún.

Dừng thu phí trên quốc lộ 1 nếu không khắc phục hằn lún - ảnh 1
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sửa chữa hằn lún trên quốc lộ 1. Ảnh: INTERNET

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở, tuy nhiên nhiều đoạn nhà đầu tư BOT, các sở GTVT và ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt nhiều đoạn vạch sơn mờ, mất chưa được hoàn trả để đảm bảo an toàn giao thông.

Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, Sở GTVT, ban quản lý dự án khắc phục những hạn chế trên.

“Với các dự án BOT không sửa chữa, khắc phục sẽ bị dừng thu phí. Đối với các dự án trái phiếu chính phủ không sửa chữa, đại diện các chủ đầu tư huy động đơn vị khác sửa chữa, khắc phục bằng kinh phí bảo hành công trình” - Tổng cục Đường bộ kiến nghị.

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đồng bộ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT về các giải pháp khắc phục và giải pháp sửa chữa, xử lý hư hỏng hằn lún vệt bánh xe.