Đường sắt giảm giá vé đến 50%
(PL)- Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ đầu tháng 3-2019, doanh nghiệp này sẽ áp dụng nhiều chương trình giảm giá. 

Cụ thể, đối với tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE9/10 và tàu SE21/22, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km được giảm 20%-50% giá vé. Khi trả vé, đổi vé, mức khấu trừ 20%-50% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

Đối với các đôi tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2, SQN3/4, SNT1/2, SNT3/4, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm 20%-30% giá vé đi tàu suốt chặng. Khi trả vé, đổi vé, mức khấu trừ 20%-30% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

Chương trình này áp dụng trong các khoảng thời gian từ ngày 1-3 đến 10-4, từ ngày 16 đến 24-4, từ ngày 2 đến
22-5, từ ngày 19 đến 28-8 và từ ngày 3-9 đến 31-12. Đối với hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 10 người trở lên được giảm 3%-12% giá vé. Đối với khách đoàn theo tour du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch trong năm 2019 với các hiệp hội du lịch các tỉnh/TP được giảm 10%-40%. Riêng tập thể theo chương trình này khi mua vé đi tàu từ 10 người trở lên và mua vé trước 30 ngày được giảm thêm 10%.

Đ.TRANG