Cụ thể, với các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km được giảm giá 20%-50% giá vé. Chương trình này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang bốn điều hòa đối với tàu SE3/4.

Đối với tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2, SNQ3/4, SNT1/2, SNT3/4, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm 20%-30% giá vé đi tàu suốt chặng. Không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang bốn điều hòa đối với các tàu SNT1/2, SNT3/4. Thời gian áp dụng các chương trình giảm giá trên từ ngày 1 đến 24-4; từ ngày 2 đến 23-5; từ ngày 13 đến 29-8 và từ ngày 4-9 đến 26-12.

Đối với hành khách mua vé tập thể, chương trình giảm giá cụ thể như sau: Tập thể mua vé đi tàu có số lượng hành khách từ 10 người trở lên được giảm giá 3%-12% giá vé. Không áp dụng cho các dịp lễ từ ngày 25-4 đến 1-5 và từ ngày 30-8 đến 3-9.