Theo đó, các cá nhân khi mua vé mác tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22 trước ngày lên tàu từ 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km sẽ được giảm giá vé 20%-50%. Riêng tàu SE3/4, không áp dụng giảm giá cho loại giường nằm khoang 4. Nếu hành khách có nhu cầu trả, đổi vé, chịu mức khấu trừ 20%-50% giá vé. Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Bên cạnh đó, hành khách cá nhân mua vé trước 20 ngày trở lên đối với các mác tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2/3/4, SNT1/2/3/4, NH1/2 được giảm 20%-30% giá vé. Không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2/3/4. Tương tự, khi hành khách đổi, trả vé chịu mức khấu trừ 20%-30% giá vé, trước 72 giờ so với giờ tàu chạy. 

Đối với khách mua vé đi tàu tập thể với số lượng hành khách từ 10 người trở lên được giảm giá vé 6%-12%.

Đối với khách đoàn của các công ty du lịch, nếu tham gia chương trình kích cầu du lịch trong năm 2018 với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, TP: TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam thì được giảm 15%-40% giá vé. Áp dụng giảm thêm 10% khi mua vé trước 30 ngày với số lượng hành khách đi tàu từ 10 người trở lên.

Đối với các hướng dẫn viên, đơn vị này ưu tiên giảm đến 90% giá vé loại ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho 1-3 người, áp dụng cho số lượng đoàn khách từ 20 người trở lên.