Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị này đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé nhằm kích cầu du lịch đối với các đoàn khách tập thể của các công ty, đơn vị du lịch, lữ hành.

Thời gian áp dụng trước và sau hè 2019 gồm các đợt như sau: từ ngày 2-5 đến hết ngày 22-5; từ ngày 19-8 đến hết ngày 28-8; từ ngày 3-9 đến hết ngày 31-12. Thời gian cao điểm hè 2019 từ ngày 23-5 đến hết ngày 18-8.

Theo đó, đối với tập thể du lịch tối thiểu từ 10 người trở lên, khi mua vé đi các mác tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 chạy vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trong thời gian thấp điểm trước và sau hè 2019, sẽ được giảm 25% giá vé loại chỗ ghế ngồi và giảm 15% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành. Cũng các mác tàu này chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, được giảm 20% giá vé loại chỗ ghế ngồi và giảm 15% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành.

Đoàn khách sẽ được giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên. Ngoài ra, áp dụng giá bán bằng 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn.

Đối với các tàu chạy trong thời gian cao điểm hè 2019, tập thể du lịch kích cầu (tối thiểu từ 10 người trở lên) mua vé đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 chạy vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, sẽ được giảm 20% giá vé loại chỗ ghế ngồi và giảm 10% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành. Nếu mua vé các mác tàu này chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ được giảm 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hiện hành. Hướng dẫn viên theo đoàn sẽ được áp dụng giá bán bằng 30% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6.

Ngoài ra, dịp hè này Công ty cũng tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại, chuyến Nha Trang đến Huế và ngược lại. Cụ thể, Tuyến Sài Gòn – Nha Trang chạy thêm đôi tàu SNT3/4 từ ngày 30-5 đến ngày 04-8, tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi chạy thêm đôi tàu SE25/26 từ ngày 16-5 đến ngày 11-8, tuyến Sài Gòn – Hà Nội chạy thêm đôi tàu SE11/12 từ ngày 24-5 đến ngày 03-8, tuyến Nha Trang – Huế chạy thêm đôi tàu NH1/2 từ ngày 24-5 đến ngày 02-9, tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng chạy thêm đôi tàu SE27/28 từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Trường hợp nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách.