(PL)- Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 132 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) bố trí cho sáu dự án trên đường Hồ Chí Minh.

Trong đó, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi (Cà Mau) giải ngân được hơn 25/128 tỉ đồng; đoạn Chợ Mới-Chợ Chu giải ngân hơn 19/133,8 tỉ đồng; đường dẫn hai đầu cầu Bình Ca giải ngân được hơn 19/65,5 tỉ đồng; đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc (Bắc Kạn) giải ngân hơn 18/115 tỉ đồng; đoạn Chơn Thành-Đức Hòa giải ngân được hơn 47/81,365 tỉ đồng; tuyến tránh trung tâm thị trấn EaDrăng, huyện EaH’Leo (Đắk Lắk) giải ngân được gần 3/300 tỉ đồng.

 

H.VÂN