(PL)- Theo báo cáo của Sở GTVT TP Hà Nội, hiện nay hạ tầng giao thông kết nối với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (12 nhà ga) chưa thuận tiện cho người và các phương tiện. 

Ngoài ra, tại khu vực ngoài các nhà ga (ngoài phạm vi dự án) thiếu hệ thống chỉ dẫn giao thông đối với hệ thống đường sắt đô thị. Hạ tầng xe buýt chưa thuận tiện phục vụ cho việc kết nối với hệ thống đường sắt đô thị, đặc biệt đối với việc hỗ trợ cho người khuyết tật.

Từ đó, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nghiên cứu bổ sung hệ thống biển báo, biển dừng đỗ xe khu vực các nhà ga; rà soát, điều chỉnh các điểm chờ xe buýt cho phù hợp với các nhà ga tạo thuận tiện cho hành khách.

Cụ thể, Sở GTVT nghiên cứu phương án điều chuyển các tuyến xe buýt dọc, bổ sung các tuyến ngang kết nối và điều chỉnh tần suất hoạt động các tuyến cho phù hợp, đồng thời nghiên cứu dịch chuyển các điểm dừng xe buýt phù hợp với nhà ga đường sắt. Tại mỗi nhà ga bố trí một cặp điểm dừng (24 điểm dừng/12 nhà ga) sát ngay nhà ga để đảm bảo hành khách trung chuyển thuận lợi giữa xe buýt và tuyến đường sắt đô thị. Xen giữa các nhà ga bố trí các điểm dừng để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng xe buýt.

Đối với các vị trí giữ xe phục vụ hành khách đi tàu, ngoài các vị trí khu vực nhà ga, Sở GTVT sẽ nghiên cứu, đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các quận nghiên cứu thêm mặt bằng khu vực để trông giữ xe đạp, xe máy cho hành khách…

AT