Riêng trong tháng 9 vừa qua, Thanh tra Sở đã xử lý hơn 1.400 vụ với số tiền xử phạt hơn 5 tỉ đồng.
Thanh tra Sở cho biết có 31 đơn vị đang thi công các công trình trên đường bộ ở TP.HCM nằm trong “danh sách đen” có thể sẽ không được cấp phép thi công trong thời gian tới.
Một số đơn vị nhiều lần cố tình tái phạm như Công ty CP Viễn thông Sao Nam (19 lần), Công ty CP CT GT Sài Gòn (13 lần), Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh (13 lần), Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị (12 lần), Công ty CP CT Cầu phà TP.HCM (chín lần), Công ty TNHH TM DV Thi công XD cầu đường Hồng An (tám lần), Công ty TNHH XD CT Hùng Vương (tám lần), Công ty CP Hacisco (sáu lần), Công ty CP KT XD Phương Nguyễn (năm lần)…
Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có tổng số 121 vị trí rào chắn trên đường bộ để phục vụ thi công các công trình thoát nước có vốn ODA và các dự án khác trên 57 tuyến đường.
Từ ngày 5 đến 17-9, Thanh tra Sở đã lập biên bản 27 trường hợp, xử phạt 165 triệu đồng đối với các đơn vị vi phạm về rào chắn, tái lập ẩu, để rơi vãi vật liệu, gây cản trở giao thông…