Sở cho biết thời gian vừa qua, đơn vị nhận được rất nhiều phản ánh của nhiều cá nhân, đơn vị đề nghị xem xét, giải quyết cấp phép cho xe tải van được lưu thông vào giờ cấm trong khu vực nội đô TP.

Theo Sở GTVT, căn cứ Quyết định 66/2011 của UBND TP (về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô) thì “Xe ô tô vận tải có tải trọng dưới 2,5 tấn hoặc có tải trọng dưới năm tấn (gọi là xe tải nhẹ) không được phép lưu thông vào khu vực hạn chế xe tải lưu thông buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ” (ngoại trừ xe bán tải)”.

Do đó xe tải van thuộc đối tượng bị hạn chế lưu thông trong khu vực nội đô TP buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ. Sở GTVT cũng đã thực hiện việc cấp phép cho các xe tải van của các doanh nghiệp thuộc đối tượng cấp phép theo đúng quy định.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-11-2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực, theo đó biển báo cấm xe tải chỉ có hiệu lực đối với các loại xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 1,5 tấn trở lên.

Vì vậy Sở đã có văn bản ngày 22-2 giao các đơn vị trực thuộc thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế xe tải và xe chở hàng có khối lượng chuyên chở 0,5-2,5 tấn lưu thông trong khu vực nội đô TP trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ.

Qua sự phối hợp triển khai, lực lượng công an giao thông và thanh tra giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các phương tiện xe chở hàng có khối lượng chuyên chở 0,5-2,5 tấn (trừ xe bán tải).

Hiện nay nhiều cá nhân, đơn vị đang sử dụng xe tải van muốn lưu thông vào khu vực nội đô TP vào giờ cấm nhưng không thuộc đối tượng được cấp phép. Việc này đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, đơn vị (theo ý kiến phản ảnh của nhiều cá nhân, đơn vị).

Sau khi xem xét, Sở GTVT nhận thấy: Xe tải van là xe tải thùng kín, có khoang chở hàng liền khối với khoang chở người thông thường nhỏ gọn (có kết cấu và tải trọng có phần tương tự xe bán tải).

Do đó Sở GTVT kiến nghị: Để giải quyết nhu cầu đi lại của cá nhân, đơn vị trong việc chở hàng cũng như chở người, kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận giao Sở GTVT xem xét, cấp phép cho các xe tải van trên bốn chỗ trở lên hoặc tải trọng (khối lượng hàng chuyên chở) dưới một tấn lưu thông trong khu vực nội đô TP.