Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế triển khai việc kiểm tra thông tin khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn từ ngày 11-4.

Theo đó, hành khách phải có đầy đủ khai báo y tế khi tàu đến ga Sài Gòn. Sau đó, hành khách sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Một cán bộ quản lý tại ga Sài Gòn hướng dẫn: Khi tàu về đến ga, hành khách tiếp tục ngồi chờ trong toa và xuống tàu theo thứ tự từng toa. Tại mỗi toa sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên như người cao tuổi, trẻ em... xuống tàu trước. Hành khách phải chờ đến lượt và chú ý giãn cách tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên tại ga.

Sau khi Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP kiểm tra xong khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hành khách sẽ được ra khỏi ga.

Các nhân viên lái tàu, quản lý trên tàu cũng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Các nhân viên lái tàu, quản lý trên tàu cũng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hành khách khai báo y tế theo thứ tự.
Hành khách khai báo y tế theo thứ tự.

Mỗi nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách xuống tàu.
Nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách xuống tàu.

Các hành khách được lấy mẫu theo số thứ tự, ưu tiên người già và trẻ em.
Các hành khách được lấy mẫu theo thứ tự, ưu tiên người già và trẻ em.

Các nhân viên y tế có mặt từ 4 giờ sáng (ngày 11-4) để thực hiện nhiệm vụ.
Các nhân viên y tế có mặt từ 4 giờ sáng (ngày 11-4) để thực hiện nhiệm vụ.

Hành khách rất tuân thủ hướng dẫn của nhân viên tại Ga Sài Gòn.
Hành khách rất tuân thủ hướng dẫn của nhân viên tại ga Sài Gòn.

Trước đó, ngành đường sắt đã tạm dừng các tàu khách địa phương và chỉ phục vụ đôi tàu SE3/SE4 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại. 

Tàu SE3 Hà Nội - Sài Gòn xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 38. Tàu SE4 Sài Gòn - Hà Nội điều chỉnh giờ xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 20 giờ 30 và đến Hà Nội lúc 5 giờ 53.