Mở rộng thị trường hàng không với nước ngoài
(PL)- Theo chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, năm 2018 Bộ GTVT sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ chế giá hàng không, trên cơ sở đó xây dựng giá thành phù hợp. 

Thực hiện chính sách tạo điều kiện mở rộng hợp tác với các hãng hàng không nước ngoài, khuyến khích mở rộng thị trường hàng không, tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện cho việc đi lại của hành khách.

Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu các lĩnh vực vận tải. Trong đó tăng cường kết nối các phương thức vận tải, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành hoạt động vận tải nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải, giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, hành khách có nhiều dịch vụ để lựa chọn.

Bộ GTVT cũng khẩn trương chuẩn bị để sớm khởi công dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông. Sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam. Hoàn thành phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay này.

Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ tập trung xây dựng đề án tăng nguồn thu cho quỹ bảo trì đường bộ (ngoài nguồn thu phí sử dụng đường bộ và nguồn ngân sách cấp). Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn quỹ bảo trì đường bộ, công khai các hoạt động của quỹ để tăng tính giám sát cộng đồng. Đồng thời rà soát toàn bộ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT, kịp thời xử lý các tồn tại, bất cập (nếu có) nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân…

VIẾT LONG