Tại hội nghị, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thu phí tự động không dừng VETC, cho biết đơn vị đang áp dụng công nghệ thu phí tự động không dừng và đang triển khai ở 28 trạm thu phí. Tại trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai, đợt đầu tiên đã thực hiện được hai làn số 1 và số 8 từ tháng 2-2018, đồng thời đang triển khai các làn số 12 và số 6. Trong tháng 9 tiếp tục triển khai làn số 2 và số 7.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho rằng việc triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí nhằm phục vụ các phương tiện đi lại nhanh hơn, đảm bảo phát huy tính ưu việt của công nghệ, đồng thời hạn chế xe dừng, đậu tại trạm gây ùn ứ, ô nhiễm môi trường. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, đến cuối năm 2019 các trạm thu phí đều áp dụng thu phí tự động không dừng.