Ông Franz Drees-Gross cho biết hình thức xe buýt nhanh BRT đã được nhiều nước áp dụng, đem lại những lợi ích dài hạn về giao thông, quy hoạch cho các đô thị thế giới. Mô hình này sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả mạnh mẽ tại Hà Nội. Trong quá trình đó, WB sẵn sàng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính cho thủ đô tiếp tục triển khai các tuyến BRT tiếp theo, đồng thời làm cầu nối cho Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phát triển với các đô thị trong khu vực Đông Nam Á” - ông nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định mục tiêu của các dự án giao thông đô thị trên địa bàn thủ đô nói chung, tuyến buýt BRT nói riêng đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ông bày tỏ mong muốn WB tiếp tục tích cực hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn TP, góp phần vào công cuộc phát triển của thủ đô Hà Nội.