Lý do 3 nhà thầu bị cảnh cáo là bởi từ tháng 3-2019 đến nay các chưa đệ trình báo cáo quản lý đất phèn hàng tháng. Ngoài ra, các nhà thầu A5 và A7 cũng chậm trễ đệ trình Kế hoạch quản lý đất phèn (bản chỉnh sửa) cho Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam xem xét cũng như đệ trình Chủ đầu tư Dự án và Nhà tài trợ ADB theo quy định.

Ngày 23-7-2019 là hạn cuối các nhà thầu phải đệ trình những tài liệu trên. Các nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi sự chậm trễ do các nhà thầu gây ra ảnh hưởng tới tiến độ Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành – cảnh báo từ Chủ đầu tư.

Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư dự án này cũng nhắc nhở Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) về việc chậm trễ thực hiện công tác trồng rừng thay thế của gói thầu A7 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.