Nhiều điểm mới về đăng ký xe biển xanh, biển 80
(PLO)- Bộ Công an vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về đăng ký biển xanh, biển 80.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 64/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014 quy định về đăng ký xe. Theo đó, nhiều quy định về việc thu hồi, nộp lại đăng ký và biển số của xe biển xanh, xe biển 80 nền trắng đã được sửa đổi.

Nhiều điểm mới về đăng ký xe biển xanh, biển 80 - ảnh 1
Nhiều điểm mới về đăng ký xe biển xanh, biển 80 được sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa

 Phải thu hồi biển số khi bán

Điểm mới của Thông tư 64/2017 là bổ sung cụm từ “mua sắm từ ngân sách nhà nước” đối với các cơ quan, tổ chức tại Phụ lục 01 (ban hành kèm thông tư này) thay vì chung chung như trước đây.

Đáng chú ý, thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe đối với các loại biển xanh, biển ký hiệu 80 nền trắng.

Theo đó, xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Quy định cũ tại Thông tư 15/2014, với trường hợp điều chuyển, bán, tặng, cho, chủ xe chỉ cần thông báo bằng văn bản đến cơ quan công an để theo dõi.

Rút gọn số lượng biển xanh

Đối với quy định về biển số xe, Thông tư 64/2017 cũng có nhiều điểm bổ sung. Cụ thể:

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Như vậy, so với trước đây, số chữ cái cấp cho biển xanh chỉ còn 11 chữ thay vì 20 chữ. Thông tư cũng quy định cụ thể sáu trường hợp là tổ chức chính trị - xã hội được cấp biển số xanh bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Các cơ quan sẽ đăng ký xe tại Cục CSGT:

Văn phòng và các ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao; Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

TUYẾN PHAN