Ông Trần Vĩnh Tuyến bày tỏ lĩnh vực phát triển giao thông đô thị là vấn đề TP rất quan tâm và mong muốn nhận được sự hợp tác từ các DN nước ngoài. Lãnh đạo TP cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Pháp hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trao đổi với lãnh đạo TP, đoàn DN Pháp khẳng định có đủ trình độ kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm và tiềm lực trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị; mong muốn được hợp tác cùng TP trong các dự án hợp phần của metro và đường sắt đô thị.