Phát hành mẫu thẻ xe buýt đi miễn phí
(PLO)- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, thuộc Sở GTVT TP.HCM vừa phát hành mẫu thẻ xe buýt đi miễn phí.

Cụ thể, để tạo một hình mẫu riêng cho vé xe buýt miễn phí, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã thông báo tới các doanh nghiệp vận tải mẫu thẻ đi xe buýt miễn phí mới thay thế mẫu thẻ cũ trước đây. 

Phát hành mẫu thẻ xe buýt đi miễn phí  - ảnh 1
Mẫu vé xe buýt miễn phí mới. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đối tượng cấp thẻ xe buýt miễn phíngười khuyết tật, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và người cao tuổi trên 70 tuổi.

Thẻ được phát hành có bìa màu xanh, chất lượng giấy cứng, kích thước tiêu chuẩn 80x50mm.

Theo Trung tâm Quán lý giao thông công cộng, tất cả các vé phát hành trước đây đều còn giá trị sử dụng. Đối với những thẻ đi xe buýt miễn phí hỏng, mờ không rõ ảnh thì đổi vé theo quy định.

THÁI NGUYÊN