Quỹ bảo trì đường bộ: Chi lớn hơn thu
(PLO)- Việc thu phí đường bộ nộp vào ngân sách nhà nước tính đến ngày 31-12-2017 là trên 7.143 tỉ đồng, trong khi tổng chi năm 2017 trên 8.142 tỉ đồng.

“Cần đưa ra bức tranh tổng thể về hiện trạng hạ tầng giao thông hiện nay. Trong số gần 23.000 km đường phải chỉ rõ bao nhiêu cây cầu yếu, nhỏ, hẹp, điểm đen, công trình cần đại tu…”.

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, tại buổi sơ kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, cần duy tu, bảo dưỡng kịp thời các tuyến đường hư hỏng. Ưu tiên xử lý các điểm đen tiềm ẩn mất an toàn giao thông; thanh tra các doanh nghiệp thực hiện duy tu, bảo dưỡng đường bộ. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo trì đường bộ…

Bộ trưởng cũng giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quý I phải đưa ra đề xuất cơ chế vận hành việc quản lý, vận hành liên quan đến bảo trì đường bộ. Trong tháng 3, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT phải có báo cáo đề án về công tác đảm bảo duy tu, sửa chữa thường xuyên cho hệ thống đường quốc lộ.

Trước đó, ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, khẳng định quỹ được kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, bảo đảm nguồn thu không bị thất thoát, không bị sử dụng sai mục đích, công khai, minh bạch. Việc thu phí đường bộ nộp vào ngân sách nhà nước tính đến ngày 31-12-2017 là trên 7.143 tỉ đồng, trung bình mỗi ngày thu xấp xỉ 27 tỉ đồng. Trong khi tổng nguồn chi năm 2017 trên 8.142 tỉ đồng.

 

VIẾT LONG