Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, phòng đã phát hiện 8 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị nghe nhìn khi thi sát hạch. Những trường hợp này đều sẽ bị cấm thi bằng lái trong 5 năm tiếp theo.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, phòng đã phát hiện 369 giấy phép lái xe giả và có 76 trường hợp nghi vấn GPLX do Campuchia cấp để đổi sang GPLX Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng các cơ sở đạo tạo cấp giấy phép lái xe trên, thời gian qua, thanh tra Sở GTVT đã tăng cường công tác kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện 15 trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả.

Đại diện Phòng Quản lý sát hạch cấp GPLX cho biết trong 6 tháng đầu năm, số lượng thi sát hạch đối với ô tô đậu chỉ có 67%. Tỉ lệ đậu đã giảm 6% so với năm 2018, đây là tỉ lệ đậu thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Như vậy, việc kiểm soát chặt chẽ trong công tác tổ chức thi sát hạch rất chặt chẽ, sát sao.