Ngày 26-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) trực thuộc Bộ GTVT.

Theo đó, PMU Mỹ Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập và là Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông trực thuộc Bộ GTVT.

PMU Mỹ Thuận hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên và có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

“Bộ trưởng Bộ GTVT quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của PMU Mỹ Thuận” – Quyết định nêu.

Trước đó, tại cuộc họp về việc tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý chấm dứt hoạt động của đơn vị này và thành lập PMU Mỹ Thuận.

Cạnh đó, đồng ý sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam thuộc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty Cửu Long được thành lập năm 2011 với mức vốn điều lệ khoảng 1.500 tỉ đồng.

Đơn vị hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó, nòng cốt của công ty mẹ là PMU Mỹ Thuận (thành lập năm 1994).

Công ty thành viên là hai đơn vị bảo trì đường bộ là Công ty TNHH MTV Quản lý, Sửa chữa cầu đường 715 và Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác cầu Cần Thơ (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam).