Thêm công ty muốn hoạt động giống Uber
(PLO)- Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam không tham gia kinh doanh vận tải mà chỉ là nhà cung cấp ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Bộ và UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa xin ý kiến đối với đề án thí điểm của Công ty cổ phần Công nghệ DiDI Việt Nam.

Theo đó, ngày 22-12-2016, Bộ GTVT nhận được Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam. Sau khi nghiên cứu đề án của Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam, Bộ GTVT nhận thấy rằng Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam không tham gia kinh doanh vận tải mà chỉ là nhà cung cấp ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Thêm công ty muốn hoạt động giống Uber - ảnh 1
Hoạt động của Uber khiến nhiều doanh nghiệp taxi truyền thống lo lắng. Ảnh: CTV

Để có cơ sở xem xét đối với đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng do Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam xây dựng và đề xuất, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị trên có ý kiến đối với đề án này.

Trước đó, Bộ GTVT cũng từng bác Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Uber Việt Nam.

VIẾT LONG