Thi công ẩu, hàng loạt công trình bị ngưng cấp phép
(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã tạm ngưng cấp phép thi công một số công trình không đảm bảo về ATGT.

Sở GTVT TP.HCM cho hay thời gian qua được nhận được phản ánh của người dân về việc thi công các công trình vi phạm an toàn. Sau khi kiểm tra, Sở đã tạm thời ngưng cấp giấy phép thi công các công trình để xảy ra các tồn tại không đảm bảo về ATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Các đơn vị bị ngưng cấp phép gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và hạ tầng đô thị M.A.T, Công ty TNHH Hoa Nam, Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị TP, liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon,Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng cấp nước, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Công ty TNHH Lộc An Khang, liên danh Nihon Suido Consultants Co., ltd., Nippon Koei Co., ltd., Grontmij A/s và Viwase.

Sở GTVT yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị TP chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đúng quy định về thi công công trình trên phạm vi đường bộ đang khai thác.
ĐÀO TRANG