(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc đầu tư nút giao thông Túy Loan - dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trên cơ sở xét đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư nút giao thông Túy Loan với quy mô hoàn chỉnh theo phê duyệt ban đầu, sử dụng nguồn vốn dư khoản vay JICA của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm rà soát, xác định chính xác phần vốn dư thực tế của dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi theo các hiệp định vay đã ký kết với JICA, bảo đảm đủ để đầu tư hạng mục nói trên, đồng thời chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý nguồn vốn dư tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp các quy định của Chính phủ.

TN