Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng chín tháng năm 2017 của Bộ GTVT ước đạt 36.000 tỉ đồng, đạt 57% kế hoạch cả năm. Đã thực hiện giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại 35 trạm BOT.

Lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tiếp tục chủ động đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải..., nhất là đối với các vấn đề mới như Uber, Grab, xe bốn chỗ có gắn động cơ, xe hai tầng thoáng nóc chở khách du lịch... Nhờ đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn kéo dài kế hoạch năm 2016; việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển ngày càng khó khăn...

Về nhiệm vụ, giải pháp trong quý IV-2017, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân các dự án, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn kéo dài kế hoạch năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng nhấn mạnh Bộ GTVT tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Công an và các địa phương đẩy mạnh kiểm tra tải trọng xe, triển khai quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục ùn tắc giao thông...