Bộ GTVT vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu trả lời về kiến nghị của cử tri trong việc đề nghị Bộ GTVT và các tỉnh công khai minh bạch đầu tư các dự án BOT trên cả nước để người dân biết và theo dõi, giám sát.

Trả lời về vấn đề này Bộ GTVT cho biết để đảm bảo tính công khai, minh bạch về nguồn thu các trạm BOT giao thông, từ năm 2016, Bộ GTVT đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử (ppp.mt.gov.vn) để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Tổng cục sẽ giám sát trực tuyến các trạm BOT cả nước - ảnh 1
Các trạm BOT sẽ được các cơ quan nhà nước giám sát độc lập để tránh tình trạng gian dối. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, trang thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Đặc biệt là luôn cập nhật các thông tin liên quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý. Cụ thể, nhà đầu tư dự án, tổng nguồn vốn đầu tư, tình hình thực hiện dự án, tổng mức đầu tư theo giá trị quyết toán, thời gian vận hành và khai thác thu phí, mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ...

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc theo quy định hiện hành.

Cụ thể về tổng mức đầu tư của dự án, thời gian thu phí, thời điểm bắt đầu thu phí, thời gian thu phí còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế của trạm thu phí tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề (số liệu doanh thu cập nhật chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu phí…

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát nguồn thu phí của 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý. Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối dữ liệu thí điểm đối với ba trạm thu phí.

Dự kiến đối với 59 dự án BOT đã đưa vào khai thác sẽ hoàn thành kết nối thu phí về Trung tâm quản lý dữ liệu của dự án, trước ngày 31-12-2019. Đối với các dự án BOT chưa hoàn tất xây dựng sẽ được đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng để kết nối về Trung tâm quản lý dữ liệu khi triển khai thu phí hoàn vốn các dự án.

Đối với các trạm thu phí do địa phương quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục để bổ sung vào hệ thống.

“Sau khi hoàn thành dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực nêu trên, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kết nối để cung cấp, chia sẻ dữ liệu về nguồn thu của tất cả các trạm BOT trên toàn quốc, khi Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế, Ngân hàng có liên quan và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu…”, Bộ GTVT khẳng định.